Do Tuškabine ne dostopate preko Tušmobilovega mobilnega omrežja.
V primeru, da uporabljate brezžično (wireless-wlan) povezavo, le-to izklopite.

< Nazaj
Omejitev podatkovne porabe
Domov Meni Moj Telemach Iskanje
Splošni pogoji